Tercüme Alanları

Akademik Tercüme

first

Genel olarak akademisyen ve öğrencilere sağlanan, akademik deneyim ve terminoloji bilgisi gerektiren tercüme türüdür.

 • Diploma
 • Transkript (Not Çizelgesi)
 • Tez
 • Başarı Belgesi
 • Sunum
 • Araştırma
 • Başvuru Belgesi
 • Ders Notları
 • Proje
 • Ödev
 • Özet
 • ÖSS – ÖSYM Belgeleri

Ticari Tercüme

second

Uluslararası alandaki ticari tercüme gereksinimlerinizin tümü bu kapsama girmektedir. Dünya çapında yeni pazarlara açılmanızı ve mevcut uluslararası ilişkilerinizin sorunsuz ve yanlış anlaşılmalara mahal vermeden devam etmesini sağlamak için, ticari tercüme konusunda deneyimli ve uzman tercümanlar ile en iyi hizmeti sunmaktayız.

 • Her türlü Ticari Doküman
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • İhracat / İthalat Dokümanları
 • Fizibilite Etüdü / Raporu
 • Dış Ticaret Belgeleri
 • Teklifler
 • Projeleri
 • Faturalar
 • Faaliyet Belgeleri
 • Muhasebe Tabloları
 • Proforma Faturalar
 • Uluslararası Taahhütler
 • Özkaynak Araştırması
 • Gümrük Evrakları
 • Firma Tanıtım Yazıları
 • Yıllık Bilançolar
 • Yazışmalar
 • Tutanaklar
 • İhaleler
 • İmza Sirküleri
 • Sözleşmeler
 • Finansal Raporlar
 • Yatırım ve Büyüme
 • Gelir-Gider Tabloları 
 • İhale Şartnameleri

Tıbbi Tercüme

five

Tıbbi içerikli her türlü tercüme gereksinimleriniz, tıbbi ahlak anlayışı içerisinde, tıp konusunda uzman ve deneyimli tercümanlarımız tarafından karşılanmaktadır.

Sanatsal Edebi Tercüme

Sanatsal konularda uzmanlık gerektiren tercüme hizmetimizdir. Her türlü sanatsal ve edebi çalışmalar, alanında uzman tercümanlar tarafından tercüme edilir.

 • Kitaplar Senaryolar
 • Tarihi turistik metinler
 • Yöresel metinler ve ülke tanımları
 • Şiirler ve felsefi metinler
 • Sunumlar, özetler

Noter Tastikli Tercüme

Resmi makam (noter) onayı gerektiren belgelerinizin, yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmesi ve noter tarafından onaylanmasıdır. Profesyonel ve noterde yemin zabtı bulunan tercümanlar tarafından tercüme edilen, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir.

 • Apostil Pasaport
 • Nüfus cüzdanı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Evlilik cüzdanı
 • Sabıka kaydı
 • Sigorta Belgeleri
 • Ehliyet İkametgah
 • Terhis Belgesi

 Katalog Broşür Tercümesi

Her türlü ürününüzün tanıtımını yaptığınız katalogların ve broşürlerin farklı dillere tercümesi bu alana girmektedir. Ürünlerinizin tanıtımını yurt dışında en iyi şekilde yapmak için hizmetinizdeyiz.

Edebi Tercüme

third

Sanatsal konularda uzmanlık gerektiren bir çeviri hizmeti. Profesyonel tercümanlar tarafından tercüme edilen her türlü sanatsal ve edebi eser.

 • Kitap
 • Oyun
 • Senaryo
 • şiir
 • şarkı sözleri
 • tanıtım metinleri

Redaksiyon olacak

eight

Çevirmenlerin hizmetlerinin tüm alanlarını kontrol etmeye hazır herhangi bir dilde ve çeviri uzmanında. Dil, öznel bir kavram olduğundan, düzeltmeler müşterilerimizin istediği bizim için önemlidir. Editörlük Hizmetimiz yarı fiyatına tabidir.

hukuki Tercüme

seven

Kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları konularında verilen tercüme hizmetidir

 • Her Türlü Hukuki Belge
 • Nüfus Cüzdanı Örnekleri
 • Hukuki Yazışmalar
 • Tebligatlar
 • Vekaletnameler
 • Evlenme Belgeleri
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Evlilik Cüzdanı
 • Yasal Anlaşmalar
 • Boşanma Kararları
 • Taahhütnameler
 • Mahkeme Kararları

 Redaksiyon

Tüm dillerde ve her alanda hazırlanan tercümelerin uzman tercümanlarımızca kontrol edilme hizmetidir. Dil kavramı öznel olduğu için, müşterilerimizin istediği düzeltmeler bizim için önem taşımaktadır. Redaksiyon hizmetimiz yarım ücrete tabiidir.

Teknik Tercüme

Kendine özgü teknik terminoloji içeren her türlü belgeniz bu alan içinde yer almaktadır. Teknik tercüme gerektiren projelerinizin ve belgelerinizin tam doğrulukta olmasını sağlamak için teknik konularda tam donanımlı ve deneyimli tercümanlarımız hizmetinizdedir.

 • Kullanım Kılavuzları
 • Teknik Şartnameler
 • TSE Belgeleri
 • ISO Belgeleri
 • Her Türlü Teknik İçerikli Belge ve Metin

Web Site Tercümesi & Yerelleştirme

 Günümüzde web sitelerinin, katalogların ve broşürlerin birden fazla dilde yapılması bir itibar unsuru olmanın yanında tam bir gereklilik haline gelmiştir. Bu tür tercümeler sayesinde yurt içindeki itibarınızı arttırabilir, yurt dışındaki iş potansiyelinizi ve pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Yerelleştirme, tercümenin bir adım ötesine gidilerek, verilmek istenilen mesajın kültürel farklılıklar göz önüne alınarak, yeni bir kültüre uyumlu hale getirilmesi, ve bu sırada mesajın etkisini korumayı içerir.

Deşifre

 Seminerler, toplantılar, konferanslar gibi çeşitli ortamlarda, CD, DVD ve diğer formatlarda kayıt edilen her türlü ses ve görüntü kaydın deşifre edilerek yazılı biçimde size teslim edilir.

ALBATROS TERCÜME, ÇEVİRİ SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜK KATILIMCI